Western - Tippvagnar med trevägstipp

Sidotippande vagnar​

Vagnar med öppningsbara lämmar Modell S

​​Vår tippkärra med öppningsbara sidor, Modell S, kan även fås med 3-vägs tipp. Detta gäller såväl kärran med två axlar bak som den 2-axlade vagnen.

Sidolämmarna kan vara hela, dvs. full sidohöjd, eller delade som standard.

Centrallåsningen i botten är som standard manuell men kan fås hydraulisk.

För att få ut materialet från sidan kan vagnen förses med en sidoslisk som i uppfällt läge även används som låsning av sidolämmarna. Även denna kan göras hydrauliskt manövrerad. Var uppmärksam på hur hjulens bredd inverkar på lossningen.

Specifikation och utförande på dessa vagnar är identiska med den bakåt-tippande vagnen med skillnad att dessa vagnar bara har en tippcylinder upphängd i en vagga.

Vagnar med fasta lämmar, TVF

Vår tippkärra med fasta sidor, TVF, kan även fås med sidotipp, åt höger eller vänster.

Den undre halvan av den fasta sidan öppnas upp och ersätts med topphängda lämmar som låses i botten med en centrallåsning, antingen manuell eller hydraulisk.

Även för dessa vagnar kan utrustas med en slisk som för materialet längre ut från vagnen.

Sidolämmarna kan vara hela, dvs. full sidohöjd, eller delade som standard.

Centrallåsningen i botten är standard manuell men kan fås hydraulisk.

För att få ut materialet från sidan kan vagnen förses med en sidoslisk som i uppfällt läge även används som låsning av sidolämmarna. Även denna kan göras hydrauliskt manövrerad.

Specifikation och utförande på dessa vagnar är identiska med den bakåttippande vagnen med skillnad att dessa vagnar bara har en tippcylinder upphängd i en vagga.

Betäckningen för dessa vagnar är TVF-XX/2​

Etebra Maskin & Vagn AB, Larssons väg 11, 561 91 Huskvarna  •  Tel: 036-336 69 90