​Beställning

För beställning av reservdelar, kontakta vår reservdelsansvarig Sam Gustafsson på telefon 0708 – 25 64 85 eller 036-14 29 69 eller på mail: sam@etebra.nu.

Att komma ihåg vid beställning av reservdelar;

Det är betydligt lättare för oss att hitta rätt del om följande information kan ges om den aktuella vagnen;

  • Modell beteckning
  • Chassi nummer
  • Tillverkningsår

Önskar du köpa hjulbultar eller muttrar är det bra för oss att även veta;

  • Axel dimension (t.ex. 70x70, 80x80, rund 80 mm, osv.)
  • Axelfabrikat (Står oftast på navkapseln)
  • Bromsad eller obromsad axel
  • Antal hjulbultar på navet

Önskar du köpa en dragögla är det bra för oss att även veta;

  • Hylsans längd
  • Hylsans ytter- resp. inner diameter

Etebra Maskin & Vagn AB, Larssons väg 11, 561 91 Huskvarna  •  Tel: 036-3366990